Silahsız Güvenlik

Silahlı & Silahsız Güvenlik

Silahsız Güvenlik

Profesyonel yakın koruma çalışanı, tüm şart altında sizleri korumaktadır.

Normal veya acil koşullar altında risk analizi yapabilme, olası problemi tanımlama, güvenliği planlama, muhtemel güvenlik sorunlarını önleme ve kontrol etmede uzman, korunan şahıs için güvenli ortam sağlama yeteneğine sahip, yakın koruma sertifikası bulunan kişilerden oluşmaktadır.

Yakın koruma personeli olumsuz durumları ortadan kaldırmak için uygun olan prosedürleri uygulayabilecek eğitime sahiplerdir.

VIP koruma görevlilerimiz koruduğu kişinin imajını temsil ettiğinin bilincinde olan, normal ya da acil durumlarda, durumun özelliklerine göre yetkilerini nasıl kullanacağını bilen profesyonellerdir.

Yakın koruma işini yerine getirirken; Korunan kişi ve kişinin ailesi ile diğer koruma ekibi ile koordineli çalışan özel donanımlı yakın koruma ekibinden oluşmaktadır.

Gerekirse bu ekip silahlı koruma ekibi ile birleştirilerek özel bir kadro oluşturulmaktadır..