Suç işlemek amacı ile oluşan topluluklardır. bu topluluklar ile mücadele çok ciddi araştırmalar yapılarak her türlü tedbirin alınması ile olur.

Özellikle bu örgütlere karşı kanuni yollara başvurduktan sonra, mutlaka özel tedbirler alınmalıdır. Mafya önce en savunmasız noktadan başlar ve yukarıya doğru ilerler.
Amaçları öncelikle korkutmak olduğu için tehdit ,yaralama ,adam kaçırma ,şantaj gibi yollara başvururlar. Genelde aile yapısı ve çevresi ile hareket ettikleri için bir birlerine bağlıdırlar.
Bir suç işlendiğinde ceza alacaklarını bildiklerinden bu iş için özel kişileri bu cezayı almaya hazırlarlar. Asıl işi yöneten kişiler ise tehdide ve gerekirse öldürme ve yaralama işine devam ederler. arkaları kesilmez. Bu nedenle çok özel bir çalışmayla tedbir alınır.
Mutlaka uzman bir ekip ile çalışmanızı tavsiye ederiz.