Tam bir gizlilik ve tarafsızlık esasına dayanarak verilen hizmettir. Siyasi kişilerin silahlı ve silahsız korumalar eşliğinde korunması özel bir hizmet türüdür. Özellikle belli güvenlik açıklarının oluştuğu fiziki ve sanal ortamların önceden belirlenerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması ve alınan tedbirlerin dönemsel olarak test edilmesi önemli bir konudur. Kemikleşmiş kadroların kontrolü olarak gerekli durumlarda değiştirilmesi önem arz eder. Bu süreçlerin yönetimi ve verilen hizmetin son derece eğitimli ve algısı açık personeller tarafından sahada uygulanması önem arz eder. Böcek taraması, dinleme, gizli kamere sistemleri gibi bilgi sızıntısı kanalları da bu kapsamdadır.

Siyasiler nasıl korunur? Siyasetçi koruması. Diplomat koruma hizmeti. Böcek arama tespit.

Gizli kamera arama tespit. Sivil siyasetçi koruma. Milletvekili koruma. Belediye başkanı koruma.